Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farabi Değişim Programı

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Kalite Güvence Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE (Başkan)

Nevin GÜNER (Üye)

Kerem KAYMAZ (Üye)

 

Birim Kalite Değerlendirme Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE (Başkan)

Nevin GÜNER (Üye)

Kerem KAYMAZ (Üye)

 

Faaliyetler:

- 25.10.2021 tarihinde saat 10.00'da Bölüm Kalite Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiş ve kalite süreçleriyle ilgili rapor hazırlanmıştır.