Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farabi Değişim Programı

GZFT Analizi

Farabi Kurum Koordinatörlüğü GZFT Analizi

Bu analizde, koordinatörlüğümüzün mevcut durumunun güçlü ve zayıf yanları ile koordinatörlüğümüzü bekleyen fırsat ve tehditlere yer verilmiştir. Güçlü ve zayıf yönlerin tespitinde, öğretim elemanlarından, öğrencilerden ve diğer iç ve dış paydaşlardan gelen yorumlar kullanılmıştır. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler, bölümün kendi içinde değişiklik yapabileceği özellikleri yansıtmaktadır. Güçlü yönler, bölümü ön plana çıkaran ve ayrıcalık yaratacak özellikleri vurgularken zayıf yönler, bölümün geliştirmesi gereken yönlerini ifade etmektedir. Fırsat ve tehditler ise bölümün kontrolü altında olmayan ancak bölümü etkileyen faktörleri kapsamaktadır. Bu bağlamda bölümün güçlü ve zayıf yönleri ile bölümü bekleyen fırsat ve tehditler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

GZFT Matrisi Tablosu

 

 Güçlü Yönler

 • Öğrenci değişim programından faydalanan öğrencilerin iş dünyasında diğer arkadaşlarına göre artı değer yaratacak deneyimlerinin olması.
 • Öğrenci odaklı eğitim
 • Öğrencilerle birebir danışmanlık çalışmasının yapılması
 • Üniversite yönetiminin desteği ve ilgisi
 • Değişimden faydalanan öğrencilerin üniversitemizi temsil etmesi ve tanıtması

 

Zayıf Yönler

 • Birim koordinatörlerinin yeteri kadar ilgi göstermemesi
 • Bürokratik evrak işlemlerinin fazlalılığı
 • İdari personel açığı
 • Mezunlarla olan bağların kopması

 

 

Fırsatlar

 • Çanakkale’nin coğrafi konumu
 • Yüksek Öğretim Kurulu tarafından değişim programlarının güçlü bir şekilde desteklenmesi

 

Tehditler

 • Merkez ile taşra birimleri arasındaki farklılıkların olumsuz şekilde eğitim ve öğretime yansıması (öğretim elemanı, teknik ve idari personel, sarf malzeme dağıtımı, fiziksel altyapı)
 • Covid-19 gibi salgın hastalıkların ve doğal afetlerin değişim sürecini olumsuz etkilemesi
 • Kentsel altyapıdaki yetersizlikler
 • Mali kaynakların yetersizliği