Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farabi Değişim Programı

2016-2017 Akademik Yılı Gelen Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

İlişik Kesme Belgesi

       2016-2017 Akademik yılında Farabi Değişim Programı ile değişime katılarak Üniversitemize gelen ve değişimini tamamlayan öğrencilerimizin sorumlu oldukları sınavları  (varsa bütünlemeleri) verdikten sonra ilişik kesme formunu doldurmaları, ilgili birimlere imzalatmaları ve öğrenci kimlik kartlarını farabi ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde not döküm belgesi (transkript) ve katılım belgeleri verilmeyecektir.

 

 

 

Ekler

ilisik-kesme-belgesi.doc