Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farabi Değişim Programı

2013-2014 Akademik Yılı Gelen Öğrenci İlişik Kesme Belgesi

2013-2014 Akademik yılında değişime katılarak Üniversitemize gelen ve değişimini tamamlayan öğrencilerimizin sorumlu oldukları sınavları  (varsa bütünlemeleri) verdikten sonra ilişik kesme formunu doldurmaları, ilgili birimlere imzalatmaları ve öğrenci kimlik kartlarını farabi ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde not döküm belgesi (transkript) ve katılım belgeleri verilmeyecektir.


 

Ekler

İlişik kesme belgesi.doc